เครื่องล้างสารไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon cleaning machine)

ในกระบวนการ Press และ Cutting จะมีสารไตรคลอโรเอทีลีน เมทิลีนคลอไรด์ สารทำละลายอินทรีย์ คีโรซีน และน้ำมัน(washing oil)
สะสมอยู่ในภาชนะจัดเก็บ การทำความสะอาดมีหลายวิธี เช่น ใช้ Air-blow เป็นต้น

มุ่งเน้นการจัดการของเสียซึ่งถูกปล่อยไปยังชั้นบรรยากาศ และตระหนักถึงปัญหาที่มีผลเสียต่อร่างกายมนุษย์

ในอีกด้านหนึ่ง เครื่องล้างสารไฮโดรคาร์บบอนมีราคาสูง การตัดสินใจเปลี่ยนเครื่องจักรแต่ละครั้งนั้นจึงเป็นไปได้ยาก

การที่บริษัทของเราลดต้นทุนการผลิตให้ถูกลง และทำสารละลายให้กลับมาใช้ได้ใหม่นั้น เป็นเพราะเราได้มุ่งเน้นการลดต้นทุนเบื้องต้น (Initial cost)

เครื่องล้างสารไฮโดรคาร์บอน

ระบบ Standard Manual

Ultrasonic Cleanner Machine

เครื่องล้างอัลตร้าโซนิค

ล้างแบบอัลตร้าโซนิค + ทำให้แห้งโดยดูดซับความร้อน

Cleaning Parts for Automotive Small Parts

เครื่องล้างพาร์ทอะไหล่รถยนต์ขนาดเล็ก

ล้างปกติ+ล้างแบบอัลตร้าโซนิค + ทำให้แห้งโดยดูดซับความร้อน