จำหน่าย ซ่อมบำรุงเครื่องทำลมแห้งทุกชนิด ทุกแบรนด์ ไม่ว่าจะเป็นของญี่ปุ่น หรือยุโรป ในส่วนเครื่องทำลมแห้งแบรนด์หลักที่ทางเราจำหน่ายและดูแล ซ่อมบำรุง ได้แก่ SMC

Refrigerated Air Dryer/For Use in Europe, Asia, and Oceania IDFA

・EC Directive compliant product (With CE mark)
・Power supply voltage: Single-phase 230 VAC (50 Hz)
Catalogs Model Selection Software
Data Download CAD Manual DoC PDF(2.5MB)
Other Data
Series Rated inlet condition Air flow capacity (m3/h [ANR] )
Outlet air pressure dew point
3℃
Air flow capacity (m3/h [ANR] )
Outlet air pressure dew point
7℃
Air flow capacity (m3/h [ANR] )
Outlet air pressure dew point
10℃
Refrigerant Port size
IDFA3E 35℃
0.7MPa
12 15 17 R134a
(HFC)
Rc3/8
IDFA4E 35℃
0.7MPa
24 31 34 R134a
(HFC)
Rc1/2
IDFA6E 35℃
0.7MPa
36 46 50 R134a
(HFC)
Rc3/4
IDFA8E 35℃
0.7MPa
65 83 91 R134a
(HFC)
Rc3/4
IDFA11E 35℃
0.7MPa
80 101 112 R134a
(HFC)
Rc3/4
IDFA15E 35℃
0.7MPa
120 152 168 R134a
(HFC)
Rc1
IDFA22E 35℃
0.7MPa
182 231 254 R407C
(HFC)
R1
IDFA37E 35℃
0.7MPa
273 347 382 R407C
(HFC)
R1 1/2
IDFA55E 35℃
0.7MPa
390 432 510 R407C
(HFC)
R2
IDFA75E 35℃
0.7MPa
660 720 822 R407C
(HFC)
R2
IDFA100F-38 40℃
0.7MPa
960 R407C
(HFC)
R2
IDFA125F-38 40℃
0.7MPa
1210 R407C
(HFC)
R2 1/2
IDFA150F-38 40℃
0.7MPa
1500 R407C
(HFC)
DIN flange 80
IDFA100F-40 35℃
0.7MPa
860 R407C
(HFC)
R2
IDFA125F-40 35℃
0.7MPa
1100 R407C
(HFC)
R2 1/2
IDFA150F-40 35℃
0.7MPa
1340 R407C
(HFC)
DIN flange 80