บริษัทของเรามีบริการกลั่นและบำบัดน้ำที่มีสารไฮโดรคาร์บอนผสมอยู่ทำให้สามารถนำน้ำกลับมาใช้งานได้

อีกทั้งบริษัทของเรายังได้รับประกาศนียบัตรรับรองถึงอีกด้วย การกลั่นจะดำเนินการด้วยบริษัทฯในเครือของเราที่มีใบอนุญาติตั้งโรงงานอย่างถูกต้อง ตามมาตราฐานของกระทรวงอุตสาหกรรม

กระบวนการทำความสะอาดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่ต้องการตอบสนองความต้องการของลูกค้าและบริการของเราคงไม่จำเป็น หากท่านได้รับสารเคมีในปริมาณที่น้อย เชื่อว่าการลดปริมาณสารเคมีที่ลูกค้าจะได้รับนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมาก

บริษัทเรามุ่งเน้นเรื่องการจัดการของเสีย รวมถึงการทำให้ของเหลวกลับมาใช้่ได้ใหม่อีกด้วย