บริการล้างคราบสนิมที่ติดบนแม่พิมพ์และอะไหล่โลหะ

 

ขจัดคราบเฉพาะบริเวณ
ที่เกิดสนิมเท่านั้น
จึงไม่ทำลายไปถึงเนื้อใน
​ของอะไหล่

ตัวอย่างการผสมน้ำยาขจัดสนิม (ขจัดสนิมที่ติดอยู่ที่โมลด์/แม่พิมพ์)

ก่อนทำ

แช่ในน้ำยาไว้ 24 ชม.

หลังทำ