เครื่องล้างชิ้นงานสำหรับส่วนประกอบรถยนต์

ทางบริษัท ฯ ได้มีการผลิตเครื่องล้า่งชิ้นงานด้านอุตสาหกรรมยานยนต์อยู่เสมอ เช่น เครื่องล้างฝาครอบเครื่องยนต์รถมอเตอร์ไซด์ หรือเครื่องล้างล้อแม็กซ์รถยนต์ เป็นต้น

เครื่องล้างพาร์ทรถยนต์

เครื่องล้างพาร์ทรถยนต์รุ่นใหญ่

ตัวอย่าง เครื่องล้างชิ้นงานสำหรับส่วนประกอบรถยนต์

เครื่องล้างพาร์ทรถยนต์

เครื่องล้างพาร์ทรถยนต์

เครื่องล้างพาร์ทรถยนต์

เครื่องล้างพาร์ทรถยนต์

เครื่องล้างพาร์ทรถยนต์

เครื่องล้างพาร์ทรถยนต์-ล้อแม็ก