บรรยากาศงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ และงานทำบุญโรงงาน 1และ 2 ของทางบริษัทฯ ซึ่งในปีที่ผ่านมาจัดขึ้นในวันที่   ธันวาคม 2559