ทางบริษัทได้มีการขยายพื้นที่โรงงานประกอบโรงงานที่ 2 ออกไป ซึ่งแล้วเสร็จในปี 2015 ทำให้ปัจจุบันสามารถรองรับการผลิตเครื่องจักรที่มีขนาดใหญ่มากขึ้นได้ และเพียงพอที่จะรองรับการเติบโตได้เป็นอย่างดี